Retouren, Transportschade, Manco & Garantie

Retouren:
Heeft u iets besteld en na levering vastgesteld dat u het verkeerde heeft besteld? Geen zorgen, we halen de artikelen op verzoek weer bij u op.

Heeft u één of meerdere artikelen die u terug wil laten ophalen, stuur ons dan, binnen 7 dagen na ontvangst, een e-mail met de volgende gegevens:
-       Firmanaam en uw naam
-       Order- of factuurnummer
-       Productnummer, beschrijving en aantal
-       Aantal verzenddozen
-       Uw contactgegevens.

Wij zullen dan een retour procedure starten. Binnen twee dagen ontvangt u een voorstel van datum voor ophalen door onze vervoerder.
De vervoerder heeft dan een etiket bij zich met alle informatie over uw retour en plakken dit op de verzendverpakking,(-en). Wij kunnen dan aan de hand van deze gegevens het pakket identificeren bij binnenkomst in ons magazijn.

Zodra het pakket terug in ons magazijn is, worden de productverpakking en de inhoud gecontroleerd. Zijn deze in orde, dan wordt er een creditnota gemaakt voor de geretourneerde artikelen, niet voor de transportkosten. Deze creditnota kunt u dan verrekenen met uw volgende bestelling.
Voor deze service wordt een retourkosten bijdrage aangerekend van €9,50 excl. BTW per product. Gelieve er rekening mee te houden dat onze kosten voor het terugnemen, controleren, op voorraad leggen, administratief verwerken van artikelen aanmerkelijk hoger liggen (ca 20-25 euro per artikeltype). Om deze reden worden artikelen onder €10 niet teruggenomen.

LET OP!
-       Stuur nooit een artikel zonder toestemming en zonder servicenummer retour.
-       Zorg er voor dat de productverpakking onbeschadigd of beschrijven is.
-       Geen aangebroken verpakkingen retour zenden.
-       Alleen complete bestelhoeveelheden terugzenden

Dit kan er toe leiden dat er extra kosten in rekening moeten worden gebracht of dat eventueel de gehele creditnota zal worden geweigerd.


Transportschade
Indien een product of producten beschadigd is/zijn tijdens het transport, dan dient u ons hiervan binnen 48 uur na ontvangst per e-mail op de hoogte te brengen.
Indien de verzendverpakking beschadigd is bij levering, dan dient u dit direct bij de chauffeur te melden.

Gelieve in uw e-mail de volgende informatie te geven:
-       Firmanaam en uw naam
-       Order- of factuurnummer
-       Productnummer, beschrijving en  aantal
-       Uw contactgegevens
-       De aard van de beschadiging, eventueel  aangevuld met foto’s.
Wij zullen zo snel mogelijk met u contact opnemen en informeren  hoe we het probleem zullen oplossen. In de regel wordt het product snel vervangen.
 

Manco melden
Bestelling ontvangen maar u mist iets? Geen probleem, manco meldingen dienen binnen 48 uur na ontvangst bij ons te kennen zijn gegeven.
 

Garantie
Apparaten en machines die onmiddellijk na het uitpakken niet of slecht werken, moeten binnen 48 uur gemeld worden, per e-mail, met bovenstaande gegevens plus het serienummer op het apparaat zelf.

Voor apparaten en machines die binnen één jaar na de aanschafdatum gebreken vertonen, geldt de garantie van de producent. Stuur ons een e-mail met de volgende gegevens:
-       Factuurnummer
-       Serienummer op het apparaat of de machine
-       Uw contact gegevens.

Wij zullen dan contact opnemen met de producent en u laten weten hoe dit probleem opgelost zal worden. Afhankelijk van de storing wordt het apparaat gerepareerd of vervangen.

Voor alle andere producten geldt een garantietermijn van 2 jaar, mits het product gedurende die periode onder gepaste omstandigheden werd opgeslagen of gebruikt.

Normale slijtage van het product tijdens het gebruik valt buiten de garantie.

 

Heeft u vragen over een retouraanvraag of over de garantie, neemt u dan contact op met ons.